1. Lyrische Matinée
Hilde Domin liest
aus ihren Gedichten
Musik: Gabriel Faure, Cantique de Jean Racine
Darmstädter Kantorei, Leitung: Berthold Engel